آمپر متر دیجیتالی با فک بازشونده بزرگ یونیتی UNI-T UT223A