اسپاتور سه تایی،اسپاتور فلزی،قاب باز کن فلزی،قاب بازکن،قاب بازکن فلزی سه عددی،Opening Tools