اسیلوسکوپ آنالوگ ماتریکس MATRIX MOS-620CH،اسیلوسکوپ ( اسکوپ ) آنالوگ 20 مگاهرتز 2 کانال ماتریکس MATRIX MOS-620CH