اسیلوسکوپ ( اسکوپ ) 200 مگاهرتز 4 کانال تکترونیکس Tektronix MDO 3024