تاچ بردار انبری،تاچ بردار وکیومی،تاچ کش،تاچ کش انبری،وکیوم دستی،وکیوم دستی دوطرفه تاچ و ال سی دی،وکیوم دستی دوطرفه تاچ و ال سی دی YOUKILOON،وکیوم دوطرفه،Multi-function Sucker