ترموکوپل دمای سطح یونیتی UNI-T UT-T06،Surface Temperature Thermocouple