تستر با بی ان سی، تستر شبکه آنالوگ اچ اس HS-468B، تسترکابل،Network Multi-Modular Cable Tester