جعبه ابزار، جعبه قطعات SMD، جعبه قطعات SMD پروسکیت ProsKit 903-133، جعبه قطعات پروسکیت،903-133S،Utility Component Storage Box