دستگاه تستر چند منظوره فلوک FLUKE 1664FC،FLUKE،1664FC،Installation Multifunction Testers