ذره بین دستی بزرگ 3X مدل MG82014-L،MG82014-L،ذره بین،ذره بین 3X