رطوبت سنج و دما سنج دارای سیم ( دیواری - رومیزی ) سم CEM DT-323