سیم چین سایز بزرگ،سیم چین صنعتی،سیم چین بزرگ 6 اینچ KROFY