فیوز، فیوز 1000 ولت، فیوز اهم متر، فیوز مولتی متر، فیوز مولتی متر HOLLY 1000V،فیوز مولتی متر HOLLY 1000V 10A