مولتی متر دیجیتال هیوکی HIOKI 3805-50،Digital Hitester