مولتی متر صنعتی فلوک FLUKE 87V،True RMS Multimeter