مولتی متر عقربه ای آنالوگ SUNWA MF-126،Analog Multimeter