چسب، چسب مقاوم به حرارت، چسب نسوز، چسب نسوز 1.5 سانتی متر، چسب نسوز 1.5CM