چسب B7000،چسب تاچ و ال سی دی،چسب تاچ و ال سی دی کوچک B7000،Multi-Purpose Adhesive