GORDAK، نوک هویه، نوک هویه بادگرم، نوک هویه جرداک، نوک هویه جورداک، نوک هویه سرصاف، نوک هویه سرصاف جرداک GORDAK 900M-T-LB، نوک هویه سرصاف گرداک GORDAK 900M-T-LB، نوک هویه صاف، نوک هویه هیتری