QUICK 960-K،نوک هویه،نوک هویه QUICK،نوک هویه چاقویی،نوک هویه چاقویی کوییک QUICK 960-K،نوک هویه سرتبری،نوک هویه کوییک،نوک هویه هیتری،Soldering Tip